นอนกรน

นอนกรน อันตราย เสี่ยงหลายโรค

สุขภาพ

การนอนกรนนั้น นอกจากจะก่อให้เกิดความรำคาญต่อคู่นอนของตนแล้ว มันยังถือว่าเป็นภัยเงียบอีกอย่างหนึ่ง ที่อาจจะนำไปสู่โรคร้ายในอนาคต เรามีข้อมูลดีๆ มานำเสนอเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการนอนกรนเป็นประจำมาฝาก

นอนกรน เสี่ยงหลายโรค

  • โรคหัวใจ จากการศึกษาของนักวิจัยในประเทศฮังการี ผู้ที่นอนกรนเสียงดังนั้น ในขณะหลับ จะมีการหยุดหายใจเป็นพัก ๆ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 34 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองแตกถึง 67 เปอร์เซ็นต์ และการนอนกรนยังทำให้ร่างกายได้รับปริมาณออกซิเจนน้อย จึงทำให้ร่างกายสะสมความเครียด ก่อให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ทำให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติ
  • อัมพฤกษ์ อัมพาต ภาวะคาร์บอนไดออกไซค์คั่ง เนื่องจากขณะที่หลับอยู่ร่างกายหยุดหายใจ เกิดกันอุดกั้นทางเดินหายใจในคนนอนกรน อาจทำให้เกิดคราบพลัคในรูปของไขมัน ซึ่งส่งผลต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
  • ภาวะหัวใจเสียจังหวะ จากการวิจัยของสถาบัน Sleep center การหยุดหายใจเป็นพัก ๆ ในขณะหลับ ของผู้ที่มีภาวะนอนกรนนั้น เพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจเสียจังหวะ มากกว่าคนปกติ และหากมีภาวะนอนกรนเป็นระยะเวลานาน
  • กรดไหลย้อน ภาวะอุดกันของทางเดินหายใจในขณะหลับของผู้นอนกรนนั้น เป็นอีกสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดอาการของกรดไหลย้อนได้ เนื่องจากความดันที่ไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้หลอดอาหารทำงานผิดปกติ ทำให้เพิ่มโอกาสต่อการเป็นกรดไหลย้อน โดยเฉพาะผู้ที่นอนกรนต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน
  • ปวดศีรษะ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ตื่นมาในตอนเช้าแล้ว ต้องเจอกับอาการปวดศีรษะเป็นประจำ สาเหตุอาจจะเกิดจากการนอนกรน เนื่องจากร่างกายได้รับปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ เนื่องจากการนอนกรน และการนอนที่ไม่พอ ดังนั้นจึงทำให้เกิดอาการปวดศีรษะตามมา
  • โรคประสาทและสมอง สำหรับคนที่นอนกรนเป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทและสมอง โดยเฉพาะผู้ที่นอนกรนแบบเรื้อรัง จะยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ เพราะว่าสมองเป็นอวัยวะที่ต้องการปริมาณออกซิเจนซึ่งจะช่วยทำให้การทำงานของสมองเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากร่างกายขาดออกซิเจนแล้ว การทำงานของระบบประสาทและสมองจะทำงานผิดปกติ และยังเป็นอันตรายต่อหัวใจและปอดอีกด้วย
  • โรคสมองเสื่อม เนื่องจากภาวการณ์นอนกรนนั้น มีการหยุดหายใจในขณะหลับร่วมอยู่ด้วย จึงทำให้สมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยง แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาไม่นาน หากมีการสะสมอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมได้

การนอนกรนนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดแค่ความรำคาญที่นั้น แต่มันก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำงานของระบบร่างกายในหลายๆ ระบบ โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง ซึ่งถือว่าเป็นระบบหลักที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราเลยทีเดียว